Teràpies

Quan la mirada que tinc de mi mateix/a
i del món canvia, tot canvia.

Anna Serra Dolcet