Project Description

OBJECTIUS

 • Impulsar el canvi social reforçant el vincle de la persona amb el medi ambient.
 • Comprendre el vessant emocional i de creixement humà del desenvolupament sostenible.
 • En
 • tendre la relació entre els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les persones, per afavorir un avenç transversal i integral.
 • Conèixer les fites i els valors individuals i col·lectius de cada Objectiu de Desenvolupament Sostenible.
 • Desenvolupar capacitats d’autoconsciència per millorar el sentit de les accions en sostenibilitat, tant en l’empresa, com en l’àmbit educatiu.
 • Desplegar a escala educativa, plans d’acció per fomentar la sostenibilitat, tant en estudis superiors, com a secundària, primària i infantil.
 • Generar valor per a la persona, l’empresa, l’educació i la societat.

CONTINGUTS

 • Valors intrínsecs de la sostenibilitat.
 • Els 3 eixos, medi ambient, societat i economia, en el món i en un mateix/a.
 • Els 17 objectius del desenvolupament sostenible aplicats en la persona i les relacions.
 • Els aprenentatges humans de la contaminació, les emissions globals i l’emergència climàtica.
 • Cooperació, canvi de dinàmiques i finestres d’oportunitats.
 • La transversalitat del reciclatge i el seu lligam amb l’àmbit mental i emocional.
 • Bases i recursos per tractar els valors ambientals en l’àmbit empresarial i educatiu.

METODOLOGIA

 • La metodologia utilitzada és activa i dinàmica per transmetre, guiar i activar aprenentatges clau, en la transformació individual.Les experiències i els contes orientals nodreixen la formació i promouen que la comprensió sigui holística per cadascú.Durant les sessions es generen espais per unir els aprenentatges amb les vivències personals i també espais per compartir-ho en grup.
  El clima que es fomenta en les sessions formatives és de profund respecte per cadascú, de confiança i d’aprenentatge mutu.
 • Presencial o Online

DESTINATARIS

 • Per empreses, centres educatius i grups humans que volen adquirir eines i coneixements que promoguin propòsits amplis i accions responsables envers la sostenibilitat.

TEMPORALITZACIÓ

 • Formació de 15/20 hores
  S’adapta a les necessitats

Clica aquí i hi trobaràs tota la informació en .pdf:
Curs La Sostenibilitat en el Dia a Dia. Recursos, Valors i Desenvolupament Humà