Project Description

 

OBJECTIUS

 • Conèixer la història de vida com a eina principal per comprendre el sentit d’allò que una persona ha viscut.
 • Conèixer la història de vida per a tractar a la persona amb empatia i comprensió.
 • Donar eines i estratègies pràctiques per a conèixer el projecte de vida de la persona.
 • Aprofundir en les necessitats i aprenentatges dels moments més significatius d’una vida.
 • Conèixer les relacions entre els primers anys de vida d’una persona, amb tot el seu recorregut vital.

CONTINGUTS

 • La Història de Vida.
 • El model d’atenció centrada en la persona.
 • Tècniques per a recollir dades i informació de la persona.
 • Les experiències significatives i els seus aprenentatges.
 • El Projecte de vida.
 • Els septennis i les seves relacions.

METODOLOGIA

 • La metodologia utilitzada és activa i dinàmica per transmetre, guiar i activar aprenentatges clau, en la transformació individual. Les experiències i els contes orientals nodreixen la formació i promouen que la comprensió sigui holística per cadascú. Durant les sessions es generen espais per unir els aprenentatges amb les vivències personals i també espais per compartir-ho en grup. L’expressió verbal i l’expressió artística són utilitzades per integrar i fer pròpia la informació. El clima que es fomenta en les sessions formatives és de profund respecte per cadascú, de confiança i d’aprenentatge mutu.
 • Presencial o Online 

DESTINATARIS

 • Per professionals de la salut, de l’educació i persones que volen adquirir eines per saber acompanyar.

TEMPORALITZACIÓ

 • Formació de 15 hores
  S’adapta a les necessitats

Clica aquí i hi trobaràs tota la informació en .pdf:
La Història de Vida