Project Description

OBJECTIUS

 • Analitzar quins factors provoquen estrès, malestar, tensió i desgast tant cognitiu com emocional en el treball.
 • Desenvolupar eines que fomenten la maduresa i l’autogestió emocional.
 • Generar coneixement interior per fomentar actituds i relacions constructives, assertives i responsables.
 • Desenvolupar habilitats personals per viure amb més seguretat, benestar i qualitat de vida.

CONTINGUTS

 • L’estrès: Un ritme destructiu.
 • L’ambició insaciant vs l’anhel de superació.
 • L’impaciència i l’ànsia de reconeixement.
 • La Negativitat: Els judicis i les creences limitadores.
 • Hàbits generadors de conflicte: L’acusació i la reactivitat.
 • Pilars fonamentals: L’acceptació, la responsabilitat, l’autoconsciència i el compromís personal.
 • El sosteniment emocional i la fortalesa interior.
 • Eines interiors per l’autoestima i la seguretat en un/a mateix/a.
 • La connexió amb un mateix/a i els altres.
 • Concentració i presència: Tècniques de respiració, atenció i meditació.

METODOLOGIA

 • S’aporten coneixements per donar resposta a les situacions quotidianes que es volen transformar en l’àmbit de les relacions humanes.
 • Es proposen activitats vivencials per desenvolupar eines útils i pràctiques.
 • Es generen espais, per traslladar la presa de consciència al dia a dia, i així, generar més capacitat d’autogestió mental i emocional.

DESTINATARIS

 • Per tots aquells que treballen en grup i volen millorar la cohesió, la implicació i la responsabilitat individual i col·lectiva.

TEMPORALITZACIÓ

 • Formació de 15/20 hores.

MODALITATS

 • Presencial
 • Online

 

Clica aquí i hi trobaràs tota la informació en .pdf:
Web Curs de Gestió de l’Estrès Emocional