Project Description


OBJECTIUS

 • Conèixer les actituds i les tècniques pròpies de la relació d’ajuda.
 • Aprofundir en la importància d’establir un bon vincle com a condició bàsica per al canvi.
 • Identificar les possibles resistències que poden aparèixer en els processos de canvi i plantejar estratègies per a la seva resolució.
 • Reflexionar sobre les actituds i habilitats del professional de la relació d’ajuda.
 • Reconèixer la necessitat de competències relacionals i emocionals en les relacions personals i en el treball interdisciplinari.
 • Comprendre el significat de l’actitud empàtica.
 • Valorar les diferents maneres de comunicar-se amb les persones que pateixen.

CONTINGUTS

 • Concepte i procés de la relació d’ajuda.
 • L’atenció centrada en la persona.
 • Les interferències en la relació d’ajuda
 • Les actituds de la relació d’ajuda.
 • L’acceptació incondicional
 • La capacitat de resiliència
 • Habilitats i tècniques en la relació d’ajuda.
 • L’actitud empàtica, l’escolta activa i el silenci

METODOLOGIA

 • La metodologia utilitzada és activa i dinàmica per transmetre, guiar i activar aprenentatges clau, en la transformació individual. Les experiències i els contes orientals nodreixen la formació i promouen que la comprensió sigui holística per cadascú. Durant les sessions es generen espais per unir els aprenentatges amb les vivències personals i també espais per compartir-ho en grup. L’expressió verbal i l’expressió artística són utilitzades per integrar i fer pròpia la informació. El clima que es fomenta en les sessions formatives és de profund respecte per cadascú, de confiança i d’aprenentatge mutu.
 • Presencial o Online 

DESTINATARIS

 • Per professionals de la salut, de l’educació i persones que volen adquirir eines per saber acompanyar.

TEMPORALITZACIÓ

 • Formació de 20 hores
  S’adapta a les necessitats

Clica aquí i hi trobaràs tota la informació en .pdf:
Curs La gestió de lajuda