Project Description

OBJECTIUS

 • Generar comprensions per transformar les dificultats en aprenentatges.
 • Fomentar canvis actitudinals en infants, adolescents i adults.
 • Prendre consciència de les conseqüències emocionals de la reactivitat i la proactivitat.
 • Comprendre la restricció i el bloqueig que generen els pensaments limitants en el desenvolupament d’una persona.
 • Desenvolupa eines comunicatives i educatives que fomentin la responsabilitat i la confiança personal.
 • Comprendre la importància de saber identificar i respectar la missió i el destí d’un/a mateix/a i d’infants i adolescents.
 • Potenciar espais d’autoconsciència i evolució personal.

CONTINGUTS

 • La Pedra Filosofal en l’educació i la vida
 • L’actitud personal com a element decisiu de creixement i aprenentatge
 • La reactivitat i l’orgull com a obstacle per generar vincles saludables
 • La proactivitat i la capacitat d’estimar com a competències emocionals i mentals
 • La por i el patiment com a barreres per la convivència i l’aprenentatge
 • Les fases de desenvolupament de la personalitat
 • Els pensaments limitants
 • La flexibilitat mental versus la rigidesa mental
 • La comunicació que possibilita aprenentatges versus la comunicació agressiva
 • La prohibició i el càstig
 • El compromís i la responsabilitat
 • La missió i el destí en un mateix/a i l’educació

METODOLOGIA

 • El curs es basa en l’aportació d’un marc conceptual que fomenta la reflexió, l’autoconeixement i la mirada comprensiva envers un/a mateix/a i els altres.
 • Es proposen pràctiques, individuals i en grup, per integrar els nous coneixements.
 • Es donaran per escrit les idees clau de cada sessió de formació.

DESTINATARIS

 • Professionals de l’educació i la salut, pares, mares i tots aquells que volen aprofundir en l’Art de Ser i Educar.

TEMPORALITZACIÓ

 • Formació de 20 hores.

MODALITAT

 • Presencial o Online (plataforma zoom)

 

Clica aquí i hi trobaràs tota la informació en .pdf:
Curs Alquímia Educativa