Project Description

OBJECTIUS

 • Desenvolupar habilitats personals per la gestió emocional i la motivació personal.

 • Facilitar eines d’autoconeixement per millorar la relació amb un mateix/a i els altres.

 • Analitzar quins factors provoquen malestar, tensió i desgast tant cognitiu com emocional en el treball.

 • Comprendre quines actituds generen benestar i quines distanciament i desmotivació.

 • Identificar inèrcies mentals que van en contra de la satisfacció.

 • Generar recursos interiors per viure una major autorealització en l’entorn laboral.

 • Oferir estratègies per reconstruir el sentit a la feina.

 • Fomentar pensaments que generin claredat, consciència i entusiasme.

 

CONTINGUTS

 • Àrees personals on afecta la desmotivació en el treball.

 • Conseqüències emocionals de la desmotivació.

 • Expressions i actituds quotidianes de desgast i distanciament.

 • Actuacions interiors per transformar les situacions de malestar.

 • Eines per facilitar el benestar i la regeneració interior.

 • Expressions i actituds quotidianes de compromís, acceptació i autovaloració.

 • Actituds que van a favor del creixement i l’evolució dins l’entorn laboral.

 • Coneixements per fer possible canvis i renovacions personals.

 

METODOLOGIA

 • S’aporten coneixements per donar resposta a les situacions quotidianes que es volen transformar en l’àmbit laboral.

 • Es proposen activitats comunicatives i dinàmiques per desenvolupar eines útils i pràctiques i generar més capacitat d’autogestió mental i emocional.

 • Presencial o Online

 

DESTINATARIS

 • Per a tots aquells que treballen en grup i volen millorar la cohesió, la implicació i la responsabilitat individual i col·lectiva.

 

TEMPORALITZACIÓ

 • Formació de 12/16 hores

 

 

Clica aquí i hi trobaràs tota la informació en .pdf:
Curs La Motivació Personal centrada en l’Àmbit Laboral