Project Description

ÍNDEX DE CONFERÈNCIES I TALLERS

 

LES ACTITUDS CREEN LA REALITAT

 • Les conseqüències físiques, econòmiques, emocionals i relacionals de l’actitud negativa
 • L’àmbit d’actuació de cadascú
 • Actituds que faciliten i actituds que compliquen les relacions i el benestar de l’equip
 • Les conseqüències físiques, econòmiques, emocionals i relacionals de l’actitud proactiva

LES 7 FASES DEL TREBALL EN EQUIP

 • De l’entusiasme inicial a l’oposició i el conflicte
 • El debilitament de l’èxit professional
 • La crisi de l’equip com oportunitat per avançar
 • Valors i principis de l’equip, la corporació, l’empresa


SORTIR REFORÇAT D’UNA CRISI

 • Les resiliència en l’equip
 • De l’impossible al possible
 • La por i la resistència al canvi
 • Actituds generadores de benestar i creixement


L’ALQUÍMIA EN L’EQUIP DE TREBALL

 • La Pedra Filosofal dins l’equip
 • Transformar les dificultats en reptes de superació i evolució per a tots i totes
 • La proactivitat i la reactivitat
 • Augmentant la corba de creixement