Project Description

ÍNDEX DE CONFERÈNCIES I TALLERS

LA CONVIVÈNCIA FAMILIAR I ESCOLAR
Com generar espais de creixement saludable?

 • La influència de la convivència en la construcció de l’autoestima.
 • La tensió i el conflicte en el dia a dia.
 • La convivència i la capacitat d’aprendre a l’escola, l’institut i la vida.
 • Les relacions humanes: Oportunitats de creixement.

 

LA POR: UNA EMOCIÓ A COMPRENDRE
Com viure la por d’una manera positiva?

 • Tipus de pors segons cada etapa de creixement.
 • La por, destrueix o construeix?
 • Els factors que augmenten la por.
 • L’acompanyament saludable de la por.
 • La transformació de la por a través del procés conscient de l’adult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIÓ DEL NO I LA FRUSTRACIÓ
Com expressar i escoltar un No?

 • El concepte de felicitat.
 • Respostes habituals per evitar el conflicte.
 • Límits i actituds constructives en el No.
 • La resiliència en tots el àmbits i edats.
 • Un repte per a tots/es.

 

L’ALTERNATIVA AL CÀSTIG
Com fomentar la responsabilitat personal?

 • El càstig com a estratègia automàtica.
 • Les conseqüències emocionals del càstig.
 • Tipus de reaccions.
 • Alternatives al càstig.
 • La impulsivitat versus l’autoconeixement.

 

ON ÉS EL LÍMIT?
Com viure la ràbia i el plor?

 • El nerviosisme i el malestar.
 • Orígens de la irritabilitat, la ràbia i el plor.
 • Les mossegades, empentes, cops, insults, autolesions.
 • La resposta de l’adult. L’actitud interna.
 • Eines i estratègies.

 

ELS HÀBITS: PILARS PER TOTA LA VIDA
Els hàbits fan lliure o esclau?

 • El camí cap a l’autonomia i la responsabilitat.
 • El que pot fer.
 • Les lluites desgastants.
 • La importància dels hàbits al llarg de la vida.
 • La claredat i la voluntat de l’adult.

 

ELS JUDICIS, LES ETIQUETES I L’AUTOESTIMA
Quina força tenen els pensaments i les paraules?

 • El judici i la crítica.
 • Les conseqüències emocionals i socials dels judicis.
 • Relacions basades en acusacions i crítiques.
 • La reconstrucció de l’autoestima.
 • La conquesta d’un llenguatge responsable.

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RELACIÓ ENTRE GERMANS/ES
Com transformar la Gelosia i la Rivalitat?

 • La comparació i la rivalitat entre germans i entre els iguals.
 • Les necessitats emocionals que hi ha darrere l’enveja. Què cal comprendre?
 • Eines per potenciar l’acceptació i l’estima per un/a mateix/a.
 • Comprensions per fomentar una relació constructiva entre germans/es.

 

LES PANTALLES. ÚS O ABÚS?
Quan es converteixen en una addicció?

 • L’ús de les pantalles i les xarxes socials en infants i adolescents.
 • Factors que fomenten una dependència excessiva i un ús nociu de les tecnologies.
 • Conseqüències emocionals, cognitives i socials en la construcció de la personalitat.
 • Requisits per un bon ús.
 • La guia constructiva de l’adult.

 

ELS REPTES DE L’ADOLESCÈNCIA
Quin és l’objectiu de les seves provocacions?

 • Les necessitats vitals, capacitats i potencialitats de l’adolescent.
 • Les toxicitats i allò que li fa mal.
 • Les respostes reactives.
 • L’agressivitat i manques de respecte i/o tancament i aïllament.
 • La convivència, una oportunitat per a tots/es.

 

DIFICULTATS D’APRENENTATGE
Per què li costa llegir, fer deures i estudiar?

 • La relació del moviment dels primers anys de vida i les dificultats d’aprenentatge a primària i secundària.
 • Compensacions davant les dificultats.
 • Necessitats bàsiques per tenir ganes d’aprendre.

 

QUI DECIDEIX?
Qui té la maduresa neurològica per decidir?

 • Motius per delegar responsabilitats.
 • La por a decidir en el dia a dia.
 • Les conseqüències de la presa de decisions prematura.
 • El desenvolupament de l’autonomia, la responsabilitat i la llibertat.
 • L’autorresponsabilitat de l’adult.

STOP BULLYING
Del patiment al creixement relacional

 • La detecció de relacions destructives.
 • Rols que intervenen.
 • Intervenció i accions preventives.
 • Eines a desenvolupar per gestionar-ho.

MODALITATS

 • Presencial
 • Online. Fins a 100 participants