Project Description

 

OBJECTIUS

 • Conèixer la Pedra Filosofal en l’educació, les relacions i la vida.
 • Generar comprensions per transformar els problemes en oportunitats de creixement.
 • La gestió clau de la proactivitat a l’hora de construir vincles, en infants i adults.
 • Adquirir eines comunicatives i educatives que fomentin la gestió voluntària de pensaments, emocions i actes.
 • Desenvolupar habilitats comunicatives per generar ponts de diàleg, a través d’un llenguatge efectiu i constructiu.
 • Aprofundir en les bases físiques, emocionals i neurològiques de l’infant.
 • Potenciar espais d’autoconsciència i evolució.

CONTINGUTS

BLOC 1: ALQUÍMIA EDUCATIVA

 • Les claus de l’alquímia educativa i La pedra filosofal en l’educació i la vida.
 • L’Alquímia Educativa en la pràctica diària.
 • La transformació alquímica dels rols reactius, en Rols Proactius.
 • Les fases de desenvolupament de la personalitat
 • La transformació de la prohibició i el càstig
 • La missió i el destí en un mateix/a i l’educació

BLOC 2: ALQUÍMIA COMUNICATIVA

 • La comunicació que permet existir totes les parts.
 • Eines que faciliten els ponts comunicatius i la qualitat de les trobades
 • El procés comunicatiu que possibilita l’expressió conscient, l’entesa, els acords i compromisos

BLOC 3: ALQUÍMIA PEDAGÒGICA

 • Pilars del 1r Septenni i els lligams amb els Cicles de la vida adulta
 • Sistema Nerviós i Presència
 • El Moviment Corporal, el gran Activador Neuronal
 • Equilibri i Tacte, dos camins per l’Autoconfiança i la Capacitat d’Atenció

METODOLOGIA

 • La metodologia utilitzada és activa i dinàmica per transmetre, guiar i activar aprenentatges clau, en la transformació individual. Les experiències i els contes orientals nodreixen la formació i promouen que la comprensió sigui holística per cadascú. Durant les sessions es generen espais per unir els aprenentatges amb les vivències personals i també espais per compartir-ho en grup. L’expressió verbal i l’expressió artística són utilitzades per integrar i fer pròpia la informació. El clima que es fomenta en les sessions formatives és de profund respecte per cadascú, de confiança i d’aprenentatge mutu.
 • Presencial o Online 

DESTINATARIS

 • Per professionals de l’educació i la salut i famílies.

TEMPORALITZACIÓ

 • Formació de 25/30 hores. S’adapta a les necessitats del Centre

Clica aquí i hi trobaràs tota la informació en .pdf:
Curs Alquímia Educativa, Comunicativa i Pedagògica