Gestió Emocional d’Equips

EmpresesEntitats PúbliquesEquips Docents

Cursos

La meva funció es oferir-vos espais de coneixement, d’expressió i vincle per potenciar les vostres qualitats i potencialitats.

Estic aquí per acompanyar-vos en l’etapa que esteu vivint i obrir noves possibilitats i perspectives de trobada i creixement dins l’equip.

Conferències

Les conferències són un espai de reflexió per a que el vostre equip visqui un procés conjunt de consciència i transformació.

És llavors quan la motivació, el compromís i el valor tant a nivell personal com de grup augmenten.

Cursos

2022-10-10T11:00:27+02:00

La Gestió de la por i l’angoixa

  OBJECTIUS Fomentar un canvi de paradigma, per concebre la por des de perspectives que enforteixin i empoderin. Comprendre la funció de la por en adults, adolescents i infants. Facilitar eines per gestionar la por i l'angoixa. Potenciar l'autoconeixement per activar l'autolideratge mental, emocional i actitudinal. CONTINGUTS Tipus de pors Estats que genera la por física, mental, emocional i socialment L'instint de fugida El pànic i la por compartida Les fòbies L'angoixa i l'ansietat La somatització de la por La [...]

2022-06-27T09:38:46+02:00

La Història de Vida. Camí d’Aprenentatges Vitals

  OBJECTIUS Conèixer la història de vida com a eina principal per comprendre el sentit d'allò que una persona ha viscut. Conèixer la història de vida per a tractar a la persona amb empatia i comprensió. Donar eines i estratègies pràctiques per a conèixer el projecte de vida de la persona. Aprofundir en les necessitats i aprenentatges dels moments més significatius d'una vida. Conèixer les relacions entre els primers anys de vida d'una persona, amb tot el seu recorregut vital. [...]

2022-06-23T11:26:59+02:00

La Gestió de l’Ajuda. L’acompanyament del dolor i el patiment

OBJECTIUS Conèixer les actituds i les tècniques pròpies de la relació d'ajuda. Aprofundir en la importància d'establir un bon vincle com a condició bàsica per al canvi. Identificar les possibles resistències que poden aparèixer en els processos de canvi i plantejar estratègies per a la seva resolució. Reflexionar sobre les actituds i habilitats del professional de la relació d'ajuda. Reconèixer la necessitat de competències relacionals i emocionals en les relacions personals i en el treball interdisciplinari. Comprendre el significat de [...]

2022-05-09T09:48:37+02:00

La Sostenibilitat en el dia a dia. Recursos, Valors i Desenvolupament Humà

OBJECTIUS Impulsar el canvi social reforçant el vincle de la persona amb el medi ambient. Comprendre el vessant emocional i de creixement humà del desenvolupament sostenible. En tendre la relació entre els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les persones, per afavorir un avenç transversal i integral. Conèixer les fites i els valors individuals i col·lectius de cada Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Desenvolupar capacitats d'autoconsciència per millorar el sentit de les accions en sostenibilitat, tant en l'empresa, com en l'àmbit [...]

2022-05-09T09:48:04+02:00

Intel·ligència Emocional

  OBJECTIUS Identificar nous enfocaments d'intel·ligència per aplicar-ho en l'àmbit laboral. Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament de la intel·ligència emocional. Utilitzar i expressar intel·ligentment les emocions en àmbits professionals Aprendre a identificar patrons emocionals propis, avaluar la seva repercussió en l’àmbit personal, social i laboral. Aprendre a reconèixer les emocions alienes, identificar com ens afecten per instaurar respostes que permetin una millora en les relacions interpersonals. Aprendre quines són les competències emocionals bàsiques i com entrenar-les. CONTINGUTS [...]

2021-08-12T13:43:07+02:00

Eines per Dirigir la teva Vida

OBJECTIUS Desenvolupar habilitats de gestió mental i emocional per encaminar i enfocar la pròpia vida Generar claredat mental per prendre decisions Potenciar l'autoconeixement com a base per al desenvolupament Adquirir eines que facilitin l'autorealització Desenvolupar una obertura de consciència que permeti un millor autolideratge mental i emocional CONTINGUTS Codis de vida per aprofitar i créixer amb les vivències personals Consciència Emocional: Aprendre de les emocions La Superació personal Autolideratge i Autovaloració Soltar la por al futur i desenvolupar una vida [...]

2021-08-12T13:43:49+02:00

Eines Comunicatives. La Gestió del Desacord

OBJECTIUS Identificar els diferents tipus de comunicació Desenvolupar habilitats comunicatives que fomenten la comunicació constructiva Adquirir eines per generar ponts de diàleg i propòsits comuns Prendre consciència dels factors que generen desacords i dels factors que generen consens i compromís Valorar l'impacte del missatge en l'audiència CONTINGUTS Els fonaments de la Comunicació Responsable La revisió del Concepte d'Error La Comunicació Agressiva i Impositiva Expressions per a la Comunicació Constructiva L'art de la Conversió Comunicativa La Relació Empàtica amb l'Audiència La [...]

2021-08-12T13:44:19+02:00

Acompanyament al Dol. Pèrdues, Mort i Vida

OBJECTIUS Identificar els diferents tipus de pèrdues en totes les edats i moments vitals de la vida Revisar la visió sobre la mort en les diferents cultures Identificar les diferents fases del procés de dol, de la pèrdua i la frustració Adquirir eines i habilitats per acompanyar a les persones i les famílies que viuen un procés de dol o de pèrdua Prendre consciència dels valors essencials a desenvolupar durant la vida CONTINGUTS Reconeixent emocions: Les Pèrdues i la Frustració [...]

2021-08-12T13:47:07+02:00

Cuidant el Vincle de l’Equip

OBJECTIUS Prendre consciència de les conseqüències emocionals i relacionals que generen la distància física, la preocupació i l'estrès. Facilitar eines i dinàmiques de gestió mental i emocional per nodrir el vincle amb un/a mateix/a i amb l'equip. Generar competències interiors que promoguin la proximitat, la comunicació i el valor a l'equip. CONTINGUTS Aliment emocional: L'interès veritable per l'altre. La comunicació des del cor. Estats interiors que generen distància física i emocional dins l'equip. La força de l'equip. Els valors conjunts. [...]

2021-02-08T13:26:36+02:00

La Motivació Personal centrada en l’Àmbit Laboral

OBJECTIUS Desenvolupar habilitats personals per la gestió emocional i la motivació personal. Facilitar eines d’autoconeixement per millorar la relació amb un mateix/a i els altres. Analitzar quins factors provoquen malestar, tensió i desgast tant cognitiu com emocional en el treball. Comprendre quines actituds generen benestar i quines distanciament i desmotivació. Identificar inèrcies mentals que van en contra de la satisfacció. Generar recursos interiors per viure una major autorealització en l’entorn laboral. Oferir estratègies per reconstruir el sentit a la feina. [...]

2021-02-08T13:26:40+02:00

Eines per Transformar la Por i la Incertesa

OBJECTIUS Prendre consciència de les conseqüències físiques, emocionals, mentals i relacionals que generen la por i l’angoixa. Facilitar eines d’autoconsciència per viure amb major serenitat, benestar i confiança la situació que genera la Covid-19. Generar competències interiors que promoguin una gestió positiva de la incertesa i els canvis. CONTINGUTS Estats interiors que genera la por. La por i el sistema immunològic. La gestió constructiva de la por, l'angoixa, la incertesa i la preocupació. La vivència serena dels canvis. La realitat [...]

2021-01-27T13:51:54+02:00

La Gestió de l’Estrès Emocional

OBJECTIUS Analitzar quins factors provoquen estrès, malestar, tensió i desgast tant cognitiu com emocional en el treball. Desenvolupar eines que fomenten la maduresa i l’autogestió emocional. Generar coneixement interior per fomentar actituds i relacions constructives, assertives i responsables. Desenvolupar habilitats personals per viure amb més seguretat, benestar i qualitat de vida. CONTINGUTS L’estrès: Un ritme destructiu. L'ambició insaciant vs l'anhel de superació. L'impaciència i l'ànsia de reconeixement. La Negativitat: Els judicis i les creences limitadores. Hàbits generadors de conflicte: L’acusació i [...]

2021-01-27T13:51:59+02:00

Lideratge i Desenvolupament Socioemocional

OBJECTIUS Prendre consciència dels factors que limiten i bloquegen la comunicació i l’èxit de l’equip. Facilitar eines comunicatives i d’autoconeixement per millorar la relació amb els altres. Desenvolupar habilitats personals i socials per la gestió emocional i el lideratge personal. Estratègies per generar espais de confiança i recolzament. Generar noves competències interiors que promoguin la consciència emocional, la responsabilitat personal i el compromís amb l’equip. CONTINGUTS Competències personals madures: De la reacció a la gestió emocional proactiva  amb un/a mateix/a [...]

2021-01-27T13:52:05+02:00

Coneixements Clau per Millorar les Relacions

OBJECTIUS Conèixer més àmpliament les qualitats de cada persona per saber-les comprendre, desenvolupar-les i fer-les visibles . Potenciar les característiques úniques de cadascú com a pilar bàsic per l’èxit i l’autorealització personal. Concebre les febleses com a parts necessàries per la transformació personal i grupal. Generar eines per a una convivència positiva i constructiva. Comprendre que necessita cada persona per sentir-se respectada, valorada i reconeguda. CONTINGUTS Claus per Comprendre les Relacions Humanes. Qualitats i Reptes Temperament FOC: Potenciant la Noblesa i [...]