Cursos dirigits a

Per a AMPES

Pares i mares, aquests Cursos us ofereixen l’oportunitat de comprendre comportaments i actituds dels vostres fills. Moments de plors, crits, cops, manca de respecte, dispersió, falta d’atenció, concentració i motivació, entre d’altres. Us proporcionen respostes i eines amb un sentit renovat i conscient, per transformar la vostra realitat familiar i personal.

Per a Centres Educatius

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat de trobar nous enfocs i perspectives des de les quals ampliar comprensions, activitats, respostes i mirades envers els alumnes. L’aprenentatge holístic de les matemàtiques i la llengua, el treball emocional i amb valors, la responsabilitat i la motivació, la gestió de l’enuig i del conflicte, entre d’altres. També us proporcionen transformar els vincles i relacions amb els adults de la vostra comunitat educativa, desde la comprensió, el reconeixement i la consciència.

Per a Entitats Públiques

Aquests Cursos aporten la transformació d’estructures educatives i socials, en corporacions, organitzacions, equips humans i sistemes, per a que els principis que regeixen les comunitats siguin més autèntiques, responsables, fermes, segures i conscients. Generen la renovació de recursos i comprensions i proporcionen oportunitats de creixement professionals i personals.

Per a Empreses

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat d’augmentar l’autorresponsabilitat, la proactivitat, la col.laboració i el lideratge conscient. Es valora i es reconeix la contribució a l’empresa de les diferents qualitats humanes, les quals proporcionen tant el creixement econòmic com humà, amb totes les potències i excel.lències incloses, implicades i compromeses. Des d’aquí l’eix i centre de l’empresa es regenera i tot el sistema contribueix al seu desenvolupament.

Per a Professionals de la Salut i l'Educació

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat de trobar nous enfocs i perspectives des de les quals ampliar comprensions, activitats, respostes i mirades envers els nens, els adolescents i els adults que els acompanyen. El treball emocional i amb valors, la gestió de l’enuig i del conflicte, la responsabilitat i la motivació, l’aprenentatge holístic, entre d’altres. També proporcionen eines, coneixements i consciència als processos de transformació de vincles i relacions humanes.

Cursos de Creixement Personal

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat de trobar respostes de vida i de conèixer amb profunditat les qualitats i fortaleses per a que siguin generadores de fermesa, seguretat i estima cap a un mateix. També es descobreixen les febleses per comprendre el seu recorregut i veure-les com aliades que mostren el camí a seguir. Amb aquesta ampliació de la interioritat, la percepció de la realitat i la mirada cap a l’altre es transformen conscientment.

Catàleg de cursos

CONEGUEM-NOS PER EDUCAR MILLOR

CONEGUEM-NOS PER EDUCAR MILLOR

Transformar les barreres i inseguretats emocionals amb comprensió, claredat i seguretat interior. Descobrir essències del comportament humà per experimentar veritats sobre nosaltres mateixos. Generar recursos interns per ampliar l’autenticitat i valor de ser i expressar.

EDUCACIÓ CONSCIENT

EDUCACIÓ CONSCIENT

L’autoestima i els Sistema Nerviós · Les xarxes neurològiques · La ràbia i el plor · La complementarietat de les diferents qualitats humanes · Etapes vitals de creixement · La posició de l’adult com a guia · Una intel.ligència, holística · Pensar, Sentir i Fer · Motivació, memòria i atenció · Currículum integrador

EDUCACIÓ CONSCIENT: Els Primers 7 Anys De Vida

EDUCACIÓ CONSCIENT: Els primers 7 anys de vida

Un Sistema Nerviós fort, obert i equilibrat · Fonaments per a l’aprenentatge · Creació de bones xarxes neurològiques · Autoestima · Autonomia i Confiança · La ràbia i el plor · Relacions dels primers 7 anys de vida amb etapes posteriors-adolescència

CREIXEMENT PERSONAL: CONTES SANADORS I MOVIMENT VITAL

CREIXEMENT PERSONAL: CONTES SANADORS I MOVIMENT VITAL

Conèixer el significat de les imatges i dels personatges · Narracions per a nens fins a 12 anys · Models significatius per a un creixement amb valors, amb claredat emocional i responsabilitat · L’autoconeixement i la l’autoconsciència en l’adult · Experiències vivencials per integrar els missatges de les narracions

Narracions I Consciència A Primària

Narracions i consciència a primària

Conèixer el significat de les imatges i dels personatges · Narracions per a nens de 7 a 12 anys · Models significatius per a un creixement amb valors, amb claredat emocional i responsabilitat · L’autoconeixement i la l’autoconsciència en l’adult · Experiències vivencials per integrar els missatges de les narracions

Narracions I Consciència A Infantil

Narracions i consciència a Infantil

Conèixer el significat de les imatges i dels personatges · Narracions per a nens fins a 8 anys · Contes nutritius i amb valors · L’autoconeixement i la l’autoconsciència en l’adult · Experiències vivencials per integrar els missatges de les narracions

L’Oportunitat De Ser

L'Oportunitat de Ser

Transformació d’obstacles en oportunitats · La llibertat de ser un mateix · Coratge per viure l’autenticitat · Fortalesa, Claredat i Consciència · Experiències reveladores

La Consciència Dels 4 Temperaments

La Consciència dels 4 Temperaments

Comprendre, reconèixer, valorar i estimar les diferents qualitats humanes · La complementarietat en un mateix i en l’altre · Relacions autèntiques, empàtiques i cohesionades

TALLER: LA GESTIÓ DE LA RÀBIA I EL PLOR

TALLER: LA GESTIÓ DE LA RÀBIA I EL PLOR

Etapes vitals de creixement · L’autoafirmació equilibrada a través de la ràbia i l’oposició · La posició de l’adult com a guia · Fases maduratives físiques, emocionals, intel.lectuals i socials · Virtuts i Ideals

LA FORÇA CONSCIENT DEL LIDERATGE

LA FORÇA CONSCIENT DEL LIDERATGE

Desenvolupar una intel.ligència global, holística i completa · Motivació · Memòria · Atenció · Currículum integrador · Estratègies pedagògiques

Adolescència I Consciència

Adolescència i consciència

Estratègies comunicatives · Expressió sana de la ràbia · Comprensió de les vivències vitals de l’adolescència · Respecte i Autoafirmació