Cursos dirigits a

Per a AMPES

Pares i mares, aquests Cursos us ofereixen l’oportunitat de comprendre comportaments i actituds dels vostres fills. Moments de plors, crits, cops, manca de respecte, dispersió, falta d’atenció, concentració i motivació, entre d’altres. Us proporcionen respostes i eines amb un sentit renovat i conscient, per transformar la vostra realitat familiar i personal.

Per a Centres Educatius

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat de trobar nous enfocs i perspectives des de les quals ampliar comprensions, activitats, respostes i mirades envers els alumnes. L’aprenentatge holístic de les matemàtiques i la llengua, el treball emocional i amb valors, la responsabilitat i la motivació, la gestió de l’enuig i del conflicte, entre d’altres. També us proporcionen transformar els vincles i relacions amb els adults de la vostra comunitat educativa, desde la comprensió, el reconeixement i la consciència.

Per a Entitats Públiques

Aquests Cursos aporten la transformació d’estructures educatives i socials, en corporacions, organitzacions, equips humans i sistemes, per a que els principis que regeixen les comunitats siguin més autèntiques, responsables, fermes, segures i conscients. Generen la renovació de recursos i comprensions i proporcionen oportunitats de creixement professionals i personals.

Per a Empreses

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat d’augmentar l’autorresponsabilitat, la proactivitat, la col.laboració i el lideratge conscient. Es valora i es reconeix la contribució a l’empresa de les diferents qualitats humanes, les quals proporcionen tant el creixement econòmic com humà, amb totes les potències i excel.lències incloses, implicades i compromeses. Des d’aquí l’eix i centre de l’empresa es regenera i tot el sistema contribueix al seu desenvolupament.

Per a Professionals de la Salut i l'Educació

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat de trobar nous enfocs i perspectives des de les quals ampliar comprensions, activitats, respostes i mirades envers els nens, els adolescents i els adults que els acompanyen. El treball emocional i amb valors, la gestió de l’enuig i del conflicte, la responsabilitat i la motivació, l’aprenentatge holístic, entre d’altres. També proporcionen eines, coneixements i consciència als processos de transformació de vincles i relacions humanes.

Cursos de Creixement Personal

Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat de trobar respostes de vida i de conèixer amb profunditat les qualitats i fortaleses per a que siguin generadores de fermesa, seguretat i estima cap a un mateix. També es descobreixen les febleses per comprendre el seu recorregut i veure-les com aliades que mostren el camí a seguir. Amb aquesta ampliació de la interioritat, la percepció de la realitat i la mirada cap a l’altre es transformen conscientment.

Catàleg de cursos

Formació En Consciència Educativa: LA RIQUESA DELS CONTES

Formació en Consciència Educativa: LA RIQUESA DELS CONTES

OBJECTIUS Conèixer el significat emocional de què simbolitzen els personatges i les escenes dels contes. Descobrir com els contes són una guia en la construcció de la personalitat i l’autoestima de l’infant. Analitzar l'estructura bàsica d'un conte per poder-ne crear pels infants. Identificar la saviesa dels contes per al creixement interior de…

Formació En Consciència Educativa: ALQUÍMIA EDUCATIVA

Formació en Consciència Educativa: ALQUÍMIA EDUCATIVA

OBJECTIUS Generar comprensions per transformar les dificultats en aprenentatges. Fomentar canvis actitudinals en infants, adolescents i adults. Prendre consciència de les conseqüències emocionals de la reactivitat i la proactivitat. Comprendre la restricció i el bloqueig que generen els pensaments limitants en el desenvolupament d'una persona. Desenvolupa eines comunicatives i educatives…

Formació Gestió Emocional D’Equips: LA GESTIÓ DE L’ESTRÈS EMOCIONAL

Formació Gestió Emocional d’Equips: LA GESTIÓ DE L'ESTRÈS EMOCIONAL

OBJECTIUS Analitzar quins factors provoquen estrès, malestar, tensió i desgast tant cognitiu com emocional en el treball. Desenvolupar eines que fomenten la maduresa i l’autogestió emocional. Generar coneixement interior per fomentar actituds i relacions constructives, assertives i responsables. Desenvolupar habilitats personals per viure amb més seguretat, benestar i qualitat de…

Formació En Consciència Educativa: EDUCACIÓ CONSCIENT

Formació en Consciència Educativa: EDUCACIÓ CONSCIENT

L’autoestima i els Sistema Nerviós · Les xarxes neurològiques · La ràbia i el plor · La complementarietat de les diferents qualitats humanes · Etapes vitals de creixement · La posició de l’adult com a guia · Una intel.ligència, holística · Pensar, Sentir i Fer · Motivació, memòria i atenció · Currículum integrador

Formació Gestió Emocional D’Equips: LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL

Formació Gestió Emocional d'Equips: LIDERATGE I DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL

OBJECTIUS Prendre consciència dels factors que limiten i bloquegen la comunicació i l’èxit de l’equip. Facilitar eines comunicatives i d’autoconeixement per millorar la relació amb els altres. Desenvolupar habilitats personals i socials per la gestió emocional i el lideratge personal. Estratègies per generar espais de confiança i recolzament. Generar noves…

Formació Gestió Emocional D’Equips: CONEIXEMENTS CLAU PER MILLORAR LES RELACIONS

Formació Gestió Emocional d’Equips: CONEIXEMENTS CLAU PER MILLORAR LES RELACIONS

OBJECTIUS Conèixer més àmpliament les qualitats de cada persona per saber-les comprendre, desenvolupar-les i fer-les visibles . Potenciar les característiques úniques de cadascú com a pilar bàsic per l’èxit i l’autorealització personal. Concebre les febleses com a parts necessàries per la transformació personal i grupal. Generar eines per a una…

Formació En Consciència Educativa: ELS 4 PILARS BÀSICS DE LA INFANTESA

Formació en Consciència Educativa: ELS 4 PILARS BÀSICS DE LA INFANTESA

Un Sistema Nerviós fort, obert i equilibrat · Fonaments per a l’aprenentatge · Creació de bones xarxes neurològiques · Autoestima · Autonomia i Confiança · La ràbia i el plor · Relacions dels primers 7 anys de vida amb etapes posteriors-adolescència

Formació En Consciència Educativa: ELS 4 CONEIXEMENTS CLAU PER MILLORAR LES RELACIONS A CASA I L’ESCOLA

Formació en Consciència Educativa: ELS 4 CONEIXEMENTS CLAU PER MILLORAR LES RELACIONS A CASA I L'ESCOLA

Comprendre, reconèixer, valorar i estimar les diferents qualitats humanes · La complementarietat en un mateix i en l’altre · Relacions autèntiques, empàtiques i cohesionades

Formació En Consciència Educativa: L’ADOLESCÈNCIA. EINES PER LA CONVIVÈNCIA

Formació en Consciència Educativa: L’ADOLESCÈNCIA. EINES PER LA CONVIVÈNCIA

Estratègies comunicatives · Expressió sana de la ràbia · Comprensió de les vivències vitals de l’adolescència · Respecte i Autoafirmació